Liên kết website
http://google.com
http://google.com
PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ BỀN VỮNG

PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ BỀN VỮNG

Ngày 10/11, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 7 năm hợp tác thực hiện chương trình phát triển cà phê bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2011-2017 triển khai tại các tỉnh Tây Nguyên

EAKLY - KHỞI SẮC VĂN HÓA

EAKLY - KHỞI SẮC VĂN HÓA

Xã văn hóa Eakly Theo bà Lê Thị Tài - Phó chủ tịch UBND xã Eakly, trước đây đời sống bà con khó khăn và mang nặng tính tập quán, phong tục lạc hậu, mê tín… nhưng từ khi thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, bộ mặt...

°
Số lượt truy cập
Thống kê: 27.412
Online: 73