Liên kết website

Chiều ngày 26 tháng 9 năm 2019, tại Nhà Văn hóa cộng đồng xã Cư Pui, Đảng bộ xã đã tổ chức Lễ ra mắt, công bố phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Cư Pui, giai đoạn 1954 – 2015. Đến dự có đồng chí Lê Nam Cao Bí thư Huyện ủy, các ban của Huyện ủy, các đồng chí lão thành cách mạng và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ.

Với truyền thống văn hóa và lịch sử lâu đời, ngay từ năm 1949 bất chấp mọi hiểm nguy và sự rình rập của bọn tề điệp, đồng bào dân tộc M Nông,    Ê Đê xã Cư Pui đã đùm bọc, chở che, nuôi giấu cán bộ, gây dựng cơ sở cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân các dân tộc xã Cư Pui không ngại hy sinh gian khổ, chiến đấu ngoan cường, bảo vệ vững chắc vùng căn cứ địa cách mạng ở phía Nam tỉnh và giành được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

            Qua gần hai năm sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, đến nay Cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Cư Pui, giai đoạn 1954 – 2015 cơ bản hoàn thiện với 200 trang, gồm 6 chương; Chương I: Vùng đất – con người và truyền thống cách mạng; Chương II: Lãnh đạo nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975); Chương III: Cùng cả nước xây dựng và Bảo vệ tổ quốc  Xã hội chủ nghĩa (5/1975 – 12/1986); Chương IV: Thành lập xã Cư Pui và bước đầu lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-1991); Chương V: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1991-1996); Chương VI: Đảng bộ lãnh đạo đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới (1996 – 2015).

Đồng chí Lê Nam Cao Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng

Tặng cuốn Lịch sử Đảng bộ xã cho cán bộ lão thành CM và lãnh đạo xã qua các thời kỳ

            Cuốn Lịch sử Đảng bộ xã ra đời là tư liệu quý giá, tái hiện được chặng đường hơn 60 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của quân và dân các dân tộc xã Cư Pui. Qua đó khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã Cư Pui qua từng giai đoạn cách mạng, góp phần lưu truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ mai sau và biểu thị lòng tri ân sâu sắc đối với những người đi trước, động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục phấn đấu xây dựng địa phương phát triển toàn diện, phồn vinh, hạnh phúc./.

 

Mai Viết Tăng

https://daklak.gov.vn/-/le-ra-mat-phat-hanh-cuon-lich-su-ang-bo-xa-cu-pui-huyen-krong-bong-giai-oan-1954-2015?fbclid=IwAR0tD_efYfDPPHi7PpDcKZz0oaE9MTqz1xwWzGKdPQCO6zOTxupV8ThRrww


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
Số lượt truy cập
Thống kê: 46.152
Online: 66