Liên kết website

Ngày 25/9, tại Hội trường UBND xã Cư Pui, Thanh tra huyện Krông Bông đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể xã Cư Pui; cán bộ các thôn, buôn; lãnh đạo các trường học trên địa bàn.

Ông Lê Văn Sanh, Chánh Thanh tra huyện Krông Bông truyền đạt tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Lê Văn Sanh – Chánh Thanh tra huyện đã phổ biến giới thiệu những văn bản luật và văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật liên quan đến các vấn đề tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng như: Luật khiếu nại năm 2011; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018: Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP, ngày 10/4/2019 về Quy định một số chi tiết về Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân, của người tiếp công dân, quy trình xử lý đơn thư, quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo,...

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị nhằm trang bị thêm cho cán bộ tiếp công dân của huyện và các xã nắm rõ được quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư từ đó nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn cho người dân thực hiện đúng pháp luật góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

Nhật Hân

Báo Đăk Lăk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
Số lượt truy cập
Thống kê: 38.075
Online: 134