Liên kết website

Ngày 20/9, Tại xã Cư Pui, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Krông Bông tổ chức hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Ông Trần Ngọc Hùng, Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì và thực hiện hướng dẫn tại Hội nghị.

Tham gia Hội nghị còn có các Trưởng, Phó Ban tự quản thôn, buôn; các đồng chí  đại diện cho Đảng ủy, Chính quyền địa phương của 4 xã gồm: Hòa Phong, Cư Pui, Cư Đrăm và  Yang Mao.

Tại Hội nghị, Các đại biểu được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn về quy trình điều ra, rà soát và cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, chú trọng hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và xác định sơ bộ hộ có mức sống trung bình…

Sau lớp tập huấn, các địa phương tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên từng địa bàn để xác định thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo; lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin), làm cơ sở để thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2019. Hội nghị tập huấn giúp các thành viên nắm vững quy trình để xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện tốt tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2019, để từ đó làm cơ sở cho huyện Krông Bông thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong năm 2020, đồng thời làm căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giữa kỳ giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương.

N.H


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
Số lượt truy cập
Thống kê: 44.279
Online: 86