Liên kết website

Từ ngày 22/4 đến ngày 08/5 năm 2019, Cụm huấn luyện số V - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Bông tổ chức huấn luyện cho lực lượng Dân quân cơ động năm thứ II trở đi. Tham gia đợt huấn luyện lần này có 83 chiến sĩ lực lượng Dân quân cơ động từ năm thứ II đến năm thứ IV trên địa bàn 3 xã Cư Pui, Cư Đrăm và Yang Mao.

Trong 12 ngày huấn luyện, các chiến sĩ được tiếp thu các nội dung về diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam; một số vấn đề về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên, động viên quốc phòng, biên giới quốc gia, an ninh quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự, các văn bản liên quan; kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hành tổ chức biên chế của lực lượng dân quân Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng cơ động, bảo quản vũ khí trang bị, quân trang của lực lượng dân quân, điều lệnh, đội ngũ, các tư thế vận động trên chiến trường, kỹ thuật bắn súng và ném lựu đạn xa trúng hướng, sử dụng vũ khí tự tạo, kiểm tra bắn đạn thật.

Qua công tác huấn luyện nhằm giúp cho lực lượng dân quân cơ động từ năm II trở đi hiểu được vị trí chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nâng cao bản lĩnh chiến đấu, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
    Số lượt truy cập
    Thống kê: 38.062
    Online: 15