Liên kết website

Ngày 14 /12, UBND xã Cư Pui (huyện Krông Bông) tổ chức chương trình bàn giao bò cho 22 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 10 thôn, buôn trên địa bàn xã theo “Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững năm 2019” trên địa bàn tỉnh. Trong đợt này, mỗi hộ được hỗ trợ 01 con bò giống trị giá gần 17 triệu đồng. Tổng kinh phí hoạt động hỗ trợ là 400 triệu đồng từ chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Đắk Lắk năm 2019 dành cho xã Cư Pui.

Hỗ trợ bò cho hộ nghèo, cận nghèo tại xã Cư Pui

Dự án nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển chăn nuôi bò, tạo việc làm, tăng thu nhập từng bước cải thiện đời sống, đồng thời thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. UBND xã Cư Pui đề nghị các gia đình sau khi nhận bò cần chăm sóc, nuôi dưỡng bò theo đúng hướng dẫn. Đồng thời yêu cầu các ban ngành tại địa phương có trách nhiệm hướng dẫn các hộ dân phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng bò và trực tiếp cùng các hộ được hỗ trợ bò quản lý bò theo đúng quy định. Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò vỗ béo nhằm tạo tiền đề phát triển kinh tế, để hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Hữu Hiệp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
Số lượt truy cập
Thống kê: 38.043
Online: 58