Liên kết website

Cán bộ và nhân dân thôn Ea Lang (xã Cư Pui, huyện Krông Bông) vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và đón nhận danh hiệu Thôn văn hóa cấp huyện.

Thôn Ea Lang có 140 hộ với 874 khẩu, trong đó hơn 64% là dân tộc Mông. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, những năm qua cán bộ và nhân dân trong thôn đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng xen canh để nâng cao giá trị kinh tế, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục…

Cán bộ và nhân dân thôn Ea Lang vinh dự đón nhận Bằng công nhận danh hiệu Thôn văn hóa cấp huyện
Cán bộ và nhân dân thôn Ea Lang vinh dự đón nhận Bằng công nhận danh hiệu Thôn văn hóa cấp huyện.

Toàn thôn hiện có 99 hộ được công nhận gia đình văn hóa (đạt 74,4%). Năm 2019 thôn chỉ còn 49 hộ nghèo, 43 hộ cận nghèo; 100% trẻ em được đến trường, không có trẻ em bỏ học.

Nhân dịp này, UBND xã Cư Pui đã tặng Giấy khen cho 4 gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn .

Được biết, thôn Ea Lang là thôn đầu tiên trong số 6 thôn người Mông trên địa bàn xã Cư Pui đạt danh hiệu Thôn văn hóa cấp huyện.

Khả Lê


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
Số lượt truy cập
Thống kê: 38.081
Online: 54