Liên kết website

UV Ủy ban

1. CT UBND             - Nguyễn Văn Tâm

2. PCT UBND           - Y Lin Niê

3. PCT UBND           - Y Lai Niê

4. Trưởng công an    - Y Lăl Mlô

5. Xã đội trưởng        - Nguyễn Văn Toàn

Cán bộ - Công chức

1. CC Văn phòng - Thống kê:     Nguyễn Thị Quý - Ngô Huân

2. CC Tư pháp - Hộ tịch:            Nguyễn Bá Viên - Nguyễn Hữu Trung

3. CC ĐC - XD:                         Trương Thị Mỹ Trinh - Trần Minh Hùng

4. CC Kế toán:                          H Răng Kễnh - Võ Thị Bi A

5. CC LĐTBXH:                         Y Bay Mlô

 

 

°
Số lượt truy cập
Thống kê: 38.045
Online: 54