Liên kết website

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ XÃ KHÓA VIII(2015 - 2020)

Ban thường vụ

HUV - Bí thư Đảng bộ:                ĐC Trần Thế Thành

Phó Bí thư - CT UBND:               ĐC Nguyễn Văn Tâm

Phó Bí thư - CT HĐND:               ĐC Y Tuốt Niê

Phó Bí thư Đảng bộ:                   ĐC Y Sát Mlô

UV Ban Thường vụ - PCT HĐND: ĐC Nguyễn Minh Nghiệp

Ban chấp hành

UV Ban Chấp hành:                     ĐC Ngô Thị Hợi

UV Ban Chấp hành:                     ĐC Y Lai Niê

UV Ban Chấp hành:                     ĐC Nguyễn Văn Toàn

UV Ban Chấp hành:                     ĐC Y Lăl Mlô

UV Ban Chấp hành:                     ĐC H' Kíp Mllô

UV Ban Chấp hành:                     ĐC Y Kho Niê

UV Ban Chấp hành:                     ĐC Đinh Bảy

UV Ban Chấp hành:                     ĐC Thào Văn Hồng

UV Ban Chấp hành:                     ĐC Hùng Xuân Thành

°
Số lượt truy cập
Thống kê: 38.040
Online: 62