Liên kết website

Trưởng, phó ban ngành, đoàn thể

1. CT UBMTTQVN          - Ngô Thị Hợi                        

  PCT UBMTTQVN:        - H Duyên Byă

2. CT Hội Nông dân        - Đinh Bảy                            

  PCT Hội Nông dân:      - Y Quê Rcăm

3. CT Hội CCB               - Y Kho Niê                          

  PCT Hội CCB :            -  Đinh Văn Nam         

4. CT Hội Phụ nữ           - H' Kíp Mlô                        

   PCT Hội Phụ nữ         - H Nhi Hdrao

5. BT Đoàn Thanh Niên  - Y Thăm Byă                        

  PBT Đoàn Thanh Niên  - Đỗ Hữu Phong

Hội đặc thù

1. CT Người cao tuổi: Đinh Thú

2. CT Hội chữ thập đỏ: H Duyên Byă

3. CT Hội NNCĐ Da cam: Nguyễn Hùng Tương

°
Số lượt truy cập
Thống kê: 44.280
Online: 105