Số lượt truy cập
Thống kê: 165.002
Trong tháng: 23.165
Trong tuần: 5.052
Trong ngày: 315
Online: 76

Ngày 02/3, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Xây dựng nhãn hiệu tập thể Dứa Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Bông chủ trì thực hiện. Đoàn kiểm tra do bà Kim Thoa A'Drơng – Trưởng phòng Quản lý KH&CN Cơ sở làm trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra đề tài và Ban chủ nhiệm đề tài

Đại diện Ban chủ nhiệm đề tài, Kỹ sư Lưu Văn Khánh - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Bông, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nội dung, công việc chính, kết quả đạt được của đề tài so với thuyết minh được phê duyệt và các công việc liên quan khác của đề tài.

Qua quá trình kiểm tra hồ sơ, chứng từ và mô hình thực tế cho thấy đề tài đã triển khai theo đúng nội dung, tiến độ đề ra, cụ thể: Xây dựng mô hình trồng Dứa trên vùng đất đồi tại thôn 2, xã Cư Drăm với diện tich 01 ha. Cây sinh trưởng phát triển tốt, không có sâu bệnh hại phổ biến.

Mô hình trồng Dứa tại Thôn 2 xã Cư Drăm, Huyện Krông Bông 

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những nỗ lực của Ban chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì trong quá trình triển khai thực hiện. Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đề nghị Ban chủ nhiệm và cơ quan chủ trì thực hiện đề tài, tiếp tục theo dõi mô hình, theo dõi đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng; Hoàn thiện hồ sơ thẩm định đánh giá cấp chứng nhận VietGap, hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu tập thể; Tổ chức hội thảo; Tiến hành thanh quyết toán kinh phí; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của đề tài theo đúng tiến độ đề ra của thuyết minh đã được phê duyệt và Hợp đồng đã ký kết…

Theo Sở KH&CN Đắk Lắk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.