Số lượt truy cập
Thống kê: 129.512
Trong tháng: 4.037
Trong tuần: 638
Trong ngày: 39
Online: 68

Chiều ngày 16/9, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng xét giao trực tiếp dự án cấp tỉnh: “Áp dụng một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò thịt tại tỉnh Đắk Lắk”. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi gia súc lớn trực thuộc Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ chủ trì thực hiện và TS. Phạm Văn Quyến làm chủ nhiệm dự án; Các đơn vị phối hợp thực hiện là Khoa Chăn nuôi Thú y – Trường Đại học Tây Nguyên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk và Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ.

Toàn cảnh Hội đồng

Đối với mục tiêu của dự án sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra là: Xác định thực trạng và nhóm nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng chậm động dục, gieo tinh nhiều lần không đậu thai ở bò cái sinh sản và bò cái tơ ở tỉnh Đắk Lắk. Áp dụng giải pháp kỹ thuật nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò thịt ở tỉnh Đắk Lắk; Đối với mục tiêu của dự án sản xuất thử nghiệm là: Quy trình sử dụng liệu pháp hormon để xử lý chậm sinh trên đàn bò thịt; Quy trình xử lý bò gieo tinh nhiều lần không đậu thai. 02 báo cáo hiện trạng chăn nuôi bò lai hướng thịt và hiện trạng sinh sản của đàn bò lai hướng thịt. 02 mô hình áp dụng giải pháp kỹ thuật sử dụng liệu pháp hormon để xử lý chậm sinh trên đàn bò thịt và xử lý bò gieo tinh nhiều lần không đậu thai (quy mô 50 bò cái đã được xử lý/mô hình). 02 bài báo chuyên ngành. Đào tạo 01 thạc sỹ thú y. Báo cáo tổng kết dự án.

TS Phạm Văn Quyến – Chủ nhiệm dự án báo cáo thuyết minh

Từ báo cáo thuyết minh của dự án, Hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý, ý kiến phản biện cho Ban chủ nhiệm dự án về báo cáo thuyết minh. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã yêu cầu Ban chủ nhiệm dự án chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung thực hiện để dự án triển khai thực hiện đạt kết quả. Hội đồng đã bỏ phiếu chấm điểm và kết quả dự án xếp loại đạt.

TS. Đinh Khắc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận của Hội đồng

Theo Sở KH&CN Đắk Lắk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.