Số lượt truy cập
Thống kê: 120.007
Trong tháng: 4.418
Trong tuần: 953
Trong ngày: 48
Online: 60

Chiều ngày 20/8, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Ban điều hành Dự án Năng suất chất lượng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 về thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk”.

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị là TS. Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban điều hành Dự án và các thành viên Ban điều hành, tổ giúp việc của Ban điều hành Dự án, đại diện các ngành, đơn vị liên quan.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban điều hành Dự án, Bà Nguyễn Thị Chu Nga – Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thư ký Ban điều hành Dự án đã báo cáo về tình hình thực hiện Dự án trong 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Dự án Năng suất chất lượng đã triển khai nhiều hoạt động như: Tổ chức đào tạo chuyên gia kiểm tra ISO 9001:2015, đào tạo nghiệp vụ kiểm tra về đo lường, tập huấn về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; Tổ chức hội đồng xét duyệt 05 hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện Dự án; Hướng dẫn công bố hợp chuẩn, công bố tiêu chuẩn áp dụng, hướng dẫn đăng ký mã vạch cho các cơ sở...

TS. Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng ban Thường trực
Ban điều hành Dự án phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Đinh Khắc Tuấn đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của Dự án trong việc bám sát các quy chế và triển khai các hoạt động. Tuy nhiên cần khắc phục các mặt còn hạn chế và có sự phối hợp đồng bộ giữa các thành viên của Dự án để hoạt động có hiệu quả hơn nữa. Đồng thời cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu để tổng kết Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk, giải đoạn 2014-2020”.

Theo Sở KH&CN Đắk Lắk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.