Số lượt truy cập
Thống kê: 229.778
Trong năm: 436.023
Trong tháng: 68.115
Trong tuần: 21.641
Trong ngày: 846
Online: 44

Chiều ngày 28/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu mức độ và các biện pháp hạn chế phát thải nhà kính trong sản xuất cà phê tại tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài do Viện Hoá học các Hợp chất Thiên nhiên (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm đề tài là PGS.TS Ngô Kim Chi.

Toàn cảnh Hội đồng

Đề tài được xây dựng nhằm 2 mục tiêu: Đánh giá được mức độ phát thải khí nhà kính (KNK) trong sản xuất cà phê; Xác định giải pháp hạn chế phát thải KNK đối với ngành sản xuất cà phê tại tỉnh Đắk Lắk để giúp các tổ chức và cá nhân sản xuất, chế biến cà phê chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

PGS.TS Ngô Kim Chi - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài

Kết quả thực hiện, Ban Chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành các sản phẩm như thuyết minh ban đầu: Báo cáo số liệu đầu vào, hoàn thiện phương pháp luận và xây dựng mô hình tính phát thải KNK cho sản xuất cà phê tại Đắk Lắk; Báo cáo đánh giá mức độ phát thải KNK trong sản xuất cà phê tại Đắk Lắk; Báo cáo phân tích mô hình phát thải, điểm nóng phát thải và giải pháp giảm phát thải KNK trong sản xuất cà phê tại Đắk Lắk; Báo cáo đề xuất các giải pháp kỹ thuật giảm phát thải KNK ngắn hạn và dài hạn, lồng ghép mục tiêu phát triển bền vững ngành cà phê tại Đắk Lắk...

TS. Đinh Khắc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận của Hội đồng

Sau khi Ban Chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề tài, Hội đồng đã thảo luận lấy ý kiến góp ý của các thành viên; Hội đồng đánh giá cao việc thực hiện đề tài với nguồn kinh phí hạn chế nhưng đầu tư nghiên cứu công phu trong thời gian dài, đồng thời thống nhất thông qua nghiệm thu đề tài. Tuy nhiên, Hội đồng yêu cầu Ban Chủ nhiệm chỉnh sửa một số nội dung trong báo cáo như: Sắp xếp lại theo nhóm, bổ sung rõ tổng quan tại địa phương, các chính sách về phát triển cà phê của tỉnh, chương trình ứng phó biến đổi khí hậu; Mô tả rõ hơn thời gian, lý do chọn địa điểm, đối tượng và nêu rõ phương pháp gắn với từng nội dung nghiên cứu; Rà soát lại hệ thống số liệu, tên các bảng, lược bớt phần trùng lặp, luận giải sâu và logic hơn, làm rõ cụ thể từng mô hình, hướng dẫn kỹ thuật cụ thể...

Theo Sở KH&CN Đắk Lắk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.