Số lượt truy cập
Thống kê: 164.983
Trong tháng: 23.165
Trong tuần: 5.052
Trong ngày: 277
Online: 68

Sáng ngày 22/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động 06 tháng đầu năm 2020. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đinh Khắc Tuấn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN, các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; cùng các cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Sở.

Các địa biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị, các đại biểu được thông qua dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; dự thảo báo cáo Sơ kết hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công”.

Đồng chí Đinh Khắc Tuấn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm, Sở KH&CN đã triển khai các hoạt động theo kế hoạch và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Tư vấn đặt hàng 01 nhiệm vụ cấp Quốc gia năm 2021; tham gia 02 hội đồng cấp nhà nước và 01 đoàn kiểm tra Dự án nông thôn miền núi; Tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020… Tổ chức hội đồng tuyển chọn hồ sơ hỗ trợ 05 doanh nghiệp tham gia Dự án năng suất chất lượng năm 2020. Tiếp nhận 28 hồ sơ thủ tục hành chính đăng ký trực tuyến mức độ 3, 4 được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Tổ chức đào tạo chuyên gia kiểm tra ISO hành chính công cho UBND cấp huyện, nghiệm thu chuyển đổi phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho 21 cơ quan cơ quan hành chính cấp tỉnh năm 2019. Nhận bàn giao giai đoạn 1 Dự án Trại Thực nghiệm KH&CN tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở KH&CN thông qua dự thảo báo cáo
Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2020

 

Hướng dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho 23 tổ chức, cá nhân; giải quyết 21/25 hồ sơ thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (04 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết). Tổ chức Lớp tập huấn đổi mới sáng tạo trong Quản lý và điều hành doanh nghiệp thời kỳ công nghệ 4.0 cho các Công ty, Doanh nghiệp, Hiệp hội, Viện Trường và tổ chức khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; cấp 01 Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; 02 Giấy chứng nhận tổ chức KH&CN.

Chủ trì 04 đoàn kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa tại 94 cơ sở trên địa bàn tỉnh, 01 UBND cấp huyện; 01 đoàn kiểm tra các đơn vị kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, xử lý vi phạm 04 cơ sở. Tổ chức 02 cuộc thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu và kinh doanh trang sức mỹ nghệ tại 137 cơ sở, xử lý 15 cơ sở vi phạm. Tổ chức 03 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật ủ phân vi sinh, 07 mô hình trình diễn (sản xuất phân hữu cơ và trồng đậu đen xanh lòng). Phát hành 03 Bản tin Thông tin KH&CN, 01 Bản tin KH&CN phục vụ nông thôn, phát sóng 06 số CMTH và 01 Chương trình tọa đàm chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5; Phối hợp Cục Thông tin KH&CN Quốc gia triển khai điều tra nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020…

Về hoạt động Công đoàn, công tác xây dựng tổ chức Công đoàn luôn được quan tâm chú trọng; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên; chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động kịp thời. Phong trào thi đua, các hoạt động xã hội thu hút, được sự hưởng ứng tích cực trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động.

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đóng góp ý kiến cho các dự thảo về công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động Công đoàn 06 tháng cuối năm 2020.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị
 
Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN
thông qua dự thảo báo cáo Sơ kết hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm và phương hướng
nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
 
Đồng chí Lê Đăng Pha - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN
phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
Đồng chí Trần Cát Lâm - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Các địa biểu tham dự Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị, các đại biểu được thông qua dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; dự thảo báo cáo Sơ kết hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công”.

 

Đồng chí Đinh Khắc Tuấn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Trong 06 tháng đầu năm, Sở KH&CN đã triển khai các hoạt động theo kế hoạch và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Tư vấn đặt hàng 01 nhiệm vụ cấp Quốc gia năm 2021; tham gia 02 hội đồng cấp nhà nước và 01 đoàn kiểm tra Dự án nông thôn miền núi; Tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020… Tổ chức hội đồng tuyển chọn hồ sơ hỗ trợ 05 doanh nghiệp tham gia Dự án năng suất chất lượng năm 2020. Tiếp nhận 28 hồ sơ thủ tục hành chính đăng ký trực tuyến mức độ 3, 4 được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

 

Tổ chức đào tạo chuyên gia kiểm tra ISO hành chính công cho UBND cấp huyện, nghiệm thu chuyển đổi phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho 21 cơ quan cơ quan hành chính cấp tỉnh năm 2019. Nhận bàn giao giai đoạn 1 Dự án Trại Thực nghiệm KH&CN tỉnh Đắk Lắk.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở KH&CN thông qua dự thảo báo cáo
Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2020

 

Hướng dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho 23 tổ chức, cá nhân; giải quyết 21/25 hồ sơ thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (04 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết). Tổ chức Lớp tập huấn đổi mới sáng tạo trong Quản lý và điều hành doanh nghiệp thời kỳ công nghệ 4.0 cho các Công ty, Doanh nghiệp, Hiệp hội, Viện Trường và tổ chức khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; cấp 01 Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; 02 Giấy chứng nhận tổ chức KH&CN.

 

Chủ trì 04 đoàn kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa tại 94 cơ sở trên địa bàn tỉnh, 01 UBND cấp huyện; 01 đoàn kiểm tra các đơn vị kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, xử lý vi phạm 04 cơ sở. Tổ chức 02 cuộc thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu và kinh doanh trang sức mỹ nghệ tại 137 cơ sở, xử lý 15 cơ sở vi phạm. Tổ chức 03 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật ủ phân vi sinh, 07 mô hình trình diễn (sản xuất phân hữu cơ và trồng đậu đen xanh lòng). Phát hành 03 Bản tin Thông tin KH&CN, 01 Bản tin KH&CN phục vụ nông thôn, phát sóng 06 số CMTH và 01 Chương trình tọa đàm chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5; Phối hợp Cục Thông tin KH&CN Quốc gia triển khai điều tra nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020…

 

Về hoạt động Công đoàn, công tác xây dựng tổ chức Công đoàn luôn được quan tâm chú trọng; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên; chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động kịp thời. Phong trào thi đua, các hoạt động xã hội thu hút, được sự hưởng ứng tích cực trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động.

 

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đóng góp ý kiến cho các dự thảo về công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động Công đoàn 06 tháng cuối năm 2020.

 

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị
 
Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN
thông qua dự thảo báo cáo Sơ kết hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm và phương hướng
nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
 
Đồng chí Lê Đăng Pha - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN
phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
Đồng chí Trần Cát Lâm - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Theo Sở KH&CN Đắk Lắk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.