Số lượt truy cập
Thống kê: 164.556
Trong tháng: 23.979
Trong tuần: 4.511
Trong ngày: 442
Online: 41

Sáng 26/6, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học Quán triệt và vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động nghiên cứu khoa học trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; PGS.TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Các cơ quan Đảng Trung ương; TS Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; các nhà khoa học đến từ Viện nghiên cứu, Học viện và Trường Đại học trong nước.

Đoàn Chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được các nhà khoa học trình bày nhiều báo cáo tham luận tập trung vào 03 nội dung chính: Nghiên cứu, quán triệt Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghiên cứu, vận dụng học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiệu quả việc vận dụng vào thực tiễn.

TS. Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội thảo

Trên cơ sở bám sát lý luận và thực tiễn, 58 báo cáo tham luận gửi đến Hội thảo đã trao đổi và chia sẻ kết quả nghiên cứu việc vận dụng hiệu quả Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam nói chung và của tỉnh Đắk Lắk nói riêng hiện nay. Đặc biệt, nhiều tham luận có góc nhìn mới từ việc vận dụng lý luận vào tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, cải cách hành chính, quản lý cán bộ cấp tỉnh ở Đắk Lắk; vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát huy nguồn nhân lực con người trên con đương đổi mới hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu ý kiến
tại Hội thảo

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu để tiếp tục Quán triệt và vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động nghiên cứu khoa học trong tình hình mới trên các lĩnh vực đối với một địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số như tỉnh Đắk Lắk luôn là một vấn đề thường xuyên và cấp thiết. Đồng chí tin tưởng, bằng trách nhiệm và tâm huyết với mảnh đất, con người Tây Nguyên, các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ có những đóng góp có giá trị về cả lý luận và thực tiễn để Hội thảo đưa ra được nhiều luận điểm mới, để hoạt động nghiên cứu khoa học luôn đi đúng hướng, ngày càng có nhiều kết quả có giá trị áp dụng vào thực tiễn để góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh…

PGS.TS. Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Các cơ quan Đảng
Trung ương báo cáo tham luận tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm về phương pháp luận, lựa chọn áp dụng luận điểm chính của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nghiên cứu khoa học, gắn với bài học thực tiễn tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; giải pháp nâng cao giáo dục lý luận chính trị trong bối cảnh hội nhập; xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có chuyên môn sâu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… 

Toàn cảnh Hội thảo

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
báo cáo tham luận tại Hội thảo

 

TS. Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
báo cáo tham luận tại Hội thảo

 

TS. Lương Hữu Nam - Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk
báo cáo tham luận tại Hội thảo

 

PGS.TS. Trần Thị Minh Châu - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo
tham luận tại Hội thảo

 

ThS. Hoàng Thị Kim Bảo - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
báo cáo tham luận tại Hội thảo

 

TS. Đăng Nguyên Hà - Trường Đại học Tây Nguyên báo cáo tham luận tại Hội thảo

 

TS. Nguyễn Ngọc Tuyên - Trường Đại học Đông Á thảo luận góp ý kiến tại Hội thảo

 

TS. Vương Hữu Nhi - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
thảo luận góp ý kiến tại Hội thảo

 

Theo Sở KH&CN Đắk Lắk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.