Số lượt truy cập
Thống kê: 164.993
Trong tháng: 23.165
Trong tuần: 5.052
Trong ngày: 296
Online: 66

Sáng ngày 17/3, Ban Điều hành Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020” tổ chức họp sơ kết tình hình thực hiện Dự án năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Điều hành Dự án chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban điều hành Dự án; các thành viên và tổ giúp việc Ban điều hành Dự án; Đại diện văn phòng UBND tỉnh cùng các cơ quan báo đài.

Ông Phạm Gia Việt – Phó Giám đốc Sở KH&CN, Phó BĐH Dự án thông qua báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Dự án

Theo báo cáo, trong năm 2019, Ban điều hành Dự án đã chủ động đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thi hành pháp luật; xúc tiến thương mại; tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ khuyến công; tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm; gặp mặt, đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn… Cụ thể đã thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về Dự án cho các doanh nghiệp; hướng dẫn trình tự, thủ tục tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia cho 2 doanh nghiệp; vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia các hội chợ, phiên chợ, lễ hội, ngày hội, triễn lãm quốc tế; tổ chức 3 lớp về đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật về sở hữu trí tuệ, 13 lớp tuyền truyền, phổ biến nguồn lợi thủy sản cho người dân; 4 khóa tập huấn về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; giới thiệu phần mềm làm tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho 50 cơ sở kinh doanh; tổ chức thanh, kiểm tra hơn 1.750 cơ sở về an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật… Tổ chức khóa đào tạo chuyên gia kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và hỗ trợ cho 4 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hỗ trợ kinh phí cho 1 doanh nghiệp xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2200:2018 và công cụ cải tiến 5S. Ban điều hành Dự án đã triển khai hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn hàng hóa cho 2 sản phẩm của 2 cơ sở sản xuất; hướng dẫn đăng ký sử dụng mã vạch cho 4 cơ sở sản xuất; tiếp nhận và thông báo tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy cho 36 hồ sơ của 26 doanh nghiệp…

Ông Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban thường trực BĐH Dự án phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về những tồn tại, hạn chế và đóng góp ý kiến để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Dự án và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020, trong đó tập trung kiện toàn các thành viên của Ban điều hành, Tổ giúp việc; tiếp tục tuyền truyền, phổ biến về nội dung Dự án; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, truyền thông về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Điều hành Dự án đánh giá cao sự điều hành của Ban điều hành Dự án trong năm 2019, những mặt đã làm được; qua báo cáo cũng đã chỉ ra được những nguyên nhân, hạn chế, đồng thời đề nghị Ban điều hành Dự án cố gắng khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ trong năm 2020. Về nhiệm vụ cho năm 2020, cần lựa chọn những nhiệm vụ có tính tập trung theo Quyết định số 176/QĐ-UBND để cố gắng đạt được, liên kết với các ngành khác tránh trùng lắp, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giúp việc; rà soát, củng cố lại hệ thống điều hành Dự án để định hướng hoạt động theo phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Dự án giai đoạn 2014-2020, triển khai Dự án giai đoạn 2020-2030 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; tổ chức hội thảo các doanh nghiệp trước khi tổng kết kết quả thực hiện Dự án giai đoạn 2014-2020 vào quý IV-2020; tổ chức đi học tập kinh nghiệm tại các địa phương khác…

Ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Điều hành Dự án phát biểu kết luận cuộc họp

Theo Sở KH&CN Đắk Lắk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.