Số lượt truy cập
Thống kê: 165.027
Trong tháng: 23.165
Trong tuần: 5.052
Trong ngày: 374
Online: 73

Sáng ngày 27/11, UBND tỉnh phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng khu công nghiệp phần mềm tỉnh Đắk Lắk: Những điều kiện cần thiết trong bối cảnh hiện nay". Đây là hoạt động phối hợp đầu tiên ngay sau khi thỏa thuận hợp tác được ký kết.

Tham dự Hội thảo có GS.TS Đặng Nguyên Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; TS. Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; TS. Nguyễn Duy Thụy - Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các nhà khoa học và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày các tham luận: Chìa khóa để xây dựng thành công khu công nghiệp phần mềm tỉnh Đắk Lắk; Những rào cản và giải pháp tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển hội nhập khu công nghiệp phần mềm ở tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hội nhập; Các mô hình khu công nghiệp phần mềm ở thế giới, Việt Nam và một số bài học kinh nghiệm cho Đắk Lắk; Thực trạng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk; Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Đắk Lắk trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Tham chiếu từ các mô hình hiệu quả ở các thành phố và các tỉnh, một số gợi ý xây dựng khu công nghiệp phần mềm tỉnh Đắk Lắk; Một số hàm ý nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ nhu cầu phát triển khu công nghiệp phần mềm ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay; Điều kiện phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Đắk Lắk và định hướng giải pháp; Kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; Giải pháp thành phố thông minh - chuyên đề nông nghiệp "ứng dụng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ban chủ trì Hội thảo

Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận kết quả nghiên cứu giữa nhà khoa học - nhà quản lý - doanh nghiệp về xây dựng và quản lý khu công nghiệp phần mềm nhằm cung cấp luận cứ, giải pháp cho việc hình thành Đề án xây dựng khu công nghiệp phần mềm tỉnh Đắk Lắk. 

TS. Nguyễn Duy Thụy - Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên
phát biểu tại Hội thảo

Trước đó, UBND tỉnh và Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm cung cấp các mô hình phát triển phù hợp đặc thù địa phương, cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách và xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk theo hướng nhanh và bền vững; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản và các đề tài, nhiệm vụ khoa học cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk theo cơ chế đối ứng; Chia sẻ và chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết quả hoạt động khoa học xã hội nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và giáo dục; Tổ chức hội thảo khoa học về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk và các địa phương vùng Tây Nguyên; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học xã hội dưới những hình thức và cấp độ khác nhau theo quy định và nhu cầu của các bên.

 

Đại diện UBND tỉnh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ký kết biên bản
thỏa thuận hợp tác

Theo Sở KH&CN Đắk Lắk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.