Số lượt truy cập
Thống kê: 165.006
Trong tháng: 23.165
Trong tuần: 5.052
Trong ngày: 322
Online: 77

Sáng ngày 08/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức hội đồng xét giao trực tiếp đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp và công nghệ thu, trữ nước ngầm tầng nông kết hợp bơm sử dụng năng lượng tái tạo (nước Va, mặt trời) để cấp nước tưới cho cây công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk trong điều kiện biến đổi khí hậu”. Đề tài do Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên chủ trì thực hiện; TS. Hoàng Ngọc Tuấn làm chủ nhiệm đề tài.

Toàn cảnh Hội đồng

Qua báo cáo thuyết minh đề tài cho thấy, mục tiêu của đề tài là đề xuất được giải pháp và tích hợp công nghệ thu, trữ nước ngầm tầng nông kết hợp bơm sử dụng năng lượng mặt trời, hoặc bơm sử dụng năng lượng nước Va để cấp nước tưới cho cây công nghiệp, cây ăn quả và nước sinh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực, tập trung cho những vùng khó khăn ngoài khu tưới của công trình thủy lợi và thường xuyên bị hạn hán của tỉnh Đắk Lắk trong điều kiện biến đổi khí hậu; Bản đồ công trình thu, trữ nước ngầm tầng nông kết hợp bơm sử dụng năng lượng mặt trời, hoặc bơm Va cấp nước cho cây công nghiệp, cây ăn quả và nước sinh hoạt của tỉnh (tỷ lệ 1/50.000); Xây dựng một mô hình thí điểm, chuyển giao công nghệ thu, trữ nước ngầm tầng nông kết hợp bơm sử dụng năng lượng mặt trời, hoặc bơm Va để cấp nước tưới và nước sinh hoạt.

TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu của đề tài, Ban chủ nhiệm đề tài đã đưa ra 6 nội dung nghiên cứu. Nội dung 1: Tổng quan các kết quả nghiên cứu về công nghệ thu, trữ nước ngầm tầng nông, bơm Va và năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên thế giới, ở Việt Nam và Đắk Lắk. Nội dung 2: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiệu trạng tưới và nhu cầu cấp nước tưới cho cây công nghiệp, cây ăn quả và nước sinh hoạt tại các vùng thường xuyên bị hạn hán nằm ngoài hệ thống công trình thủy lợi. Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ, thu trữ nước ngầm tầng nông, bơm Va và bơm sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ cấp nước sản xuất và sinh hoạt phù hợp với từng vùng. Nội dung 4: Thiết kế mẫu và xây dựng bản đồ công trình thu, trữ nước ngầm tích hợp với bơm sử dụng năng lượng mặt trời hoặc bơm Va để cấp nước tưới cho cây công nghiệp và nước sinh hoạt phù hợp với từng vùng. Nội dung 5: Ứng dụng thiết kế mô hình thí điểm tích hợp công nghệ bơm sử dụng năng lượng tái tạo (bơm Va hoặc bơm sử dụng năng lượng mặt trời) với đập dâng hiện trạng để cấp nước tưới cho cây công nghiệp và sinh hoạt. Nội dung 6: Thi công xây dựng mô hình thí điểm và hướng dẫn vận hành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

TS. Đinh Khắc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận của Hội đồng

Qua báo cáo thuyết minh của đề tài, Hội đồng tư vấn đã đánh giá cao ý nghĩa thực hiện của đề tài đối với tỉnh Đắk Lắk. Hội đồng đã đã đưa ra ý kiến phản biện, góp ý và nhận xét những mục tiêu, nội dung Ban chủ nhiệm đề tài đưa ra là phù hợp. Tuy nhiên, Hội đồng cũng đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài cần điều tra, đánh giá thêm về địa hình, địa chất nhằm đánh giá chính xác trữ lượng nước tại địa phương; Hội đồng cũng thống nhất đổi tên đề tài là “Nghiên cứu giải pháp và áp dụng công nghệ thu, trữ nước ngầm tầng nông kết hợp bơm sử dụng năng lượng tái tạo để cấp nước tưới cho cây công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk trong điều kiện biến đổi khí hậu”. Hội đồng đã thống nhất đề xuất thực hiện đề tài với kết quả bỏ phiếu chấm điểm đề tài đạt.

Theo Sở KH&CN Đắk Lắk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.