Số lượt truy cập
Thống kê: 164.991
Trong tháng: 23.165
Trong tuần: 5.052
Trong ngày: 292
Online: 65

Chiều ngày 08/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh: "Nghiên cứu định lượng khả năng lưu trữ CO2 của các trạng thái rừng và vùng trồng cao su tỉnh Đắk Lắk sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh viễn thám Landsat". Đề tài do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm đề tài là TS. Dương Đăng Khôi; Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi khí hậu - Trường Đại học Môi trường Hà Nội và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp thực hiện.

Toàn cảnh Hội đồng

Đề tài được xây dựng nhằm thực hiện 02 mục tiêu chính: Nghiên cứu định lượng phân bố trữ lượng CO2 của các loại rừng và vùng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sử dụng mô hình InVEST-C và RothC; Nghiên cứu lượng giá kinh tế dịch vụ lưu trữ CO2 các loại rừng, vùng trồng cao su trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp chi trả CO2 nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu.

TS. Dương Đăng Khôi - Chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh đề tài

Với mục tiêu trên, Ban chủ nhiệm đề tài đưa ra 06 nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu tổng quan định lượng dịch vụ lưu trữ CO2 và lượng giá kinh tế dịch vụ lưu trữ CO2 của rừng và cây cao su; Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu ảnh viễn thám Landsat 8 thành lập bản đồ hiện trạng các loại rừng và vùng trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghiên cứu định lượng lưu trữ CO2 trên bề mặt theo loại rừng và vùng trồng cao su trên địa bàn nghiên cứu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh viễn thám Landsat 8; Nghiên cứu dự báo phân bố trữ lượng lưu trữ CO2 theo kịch bản biến động diện tích đất rừng và vùng trồng cao su tại vùng nghiên cứu; Nghiên cứu lượng giá kinh tế dịch vụ lưu trữ CO2 của các loại rừng, vùng trồng cao su và đề xuất giải pháp đầu tư, chi trả dịch vụ lưu trữ CO2 nhằm tăng cường sử dụng đất lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn vùng nghiên cứu.

TS. Đinh Khắc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng phát biếu kết luận của Hội đồng

Sau khi Ban chủ nhiệm báo cáo thuyết minh đề tài, Hội đồng đã tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của các thành viên hội đồng; Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài được viết công phu, chi tiết, xác định được rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu, sản phẩm đề tài, đồng thời thống nhất thông qua thực hiện đề tài; Tuy nhiên Hội đồng yêu cầu Ban chủ nhiệm chỉnh sửa một số nội dung thuyết minh đề tài như: Bổ sung luận giải các thuật ngữ chuyên ngành, làm rõ tính cấp thiết, tổng quan tình hình nghiên cứu, cập nhật những số liệu mới, xây dựng phương án chuyển giao hiệu quả sản phẩm đề tài...

Theo Sở KH&CN Đắk Lắk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.