Số lượt truy cập
Thống kê: 164.613
Trong tháng: 23.979
Trong tuần: 4.511
Trong ngày: 509
Online: 46

Sáng ngày 23/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: “Điều tra, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN (Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk thực hiện, Chủ nhiệm đề tài là TS. Nguyễn Vinh Dự.

Toàn cảnh Hội đồng

Đề tài được xây dựng nhằm thực hiện 2 mục tiêu chính: 1) Đánh giá trình độ công nghệ (TĐCN) của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo hướng dẫn đánh giá TĐCN sản xuất của Thông tư 04/2014/TT-BKHCN ngày 08/4/2014 của Bộ KH&CN, thông qua phiếu khảo sát nhằm thu thập thông tin về hiện trạng thiết bị, công nghệ (thành phần T); hiện trạng nguồn nhân lực (thành phần H); hiện trạng thông tin (thành phần I); hiện trạng tổ chức, quản lý (thành phần O) để tính điểm 25 tiêu chí, phục vụ cho việc phân loại TĐCN cho từng doanh nghiệp và cho từng ngành. 2) Kết quả đánh giá TĐCN cùng kết hợp với thông tin thu thập tìm hiểu về nhận thức, nhu cầu của doanh nghiệp về phát triển 4 thành phần công nghệ (T. H. I. O) và thông tin tìm hiểu về tự đánh giá TĐCN của doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc định hướng, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi của mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cho cả nước nói chung.

TS. Nguyễn Vinh Dự - chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài

Với mục tiêu trên, Ban Chủ nhiệm đề tài đã khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tiến hành phân loại 155 doanh nghiệp có phiếu khảo sát đạt chất lượng. Kết quả, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu và cho sản phẩm theo đúng thuyết minh ban đầu, xây dựng phần mềm đánh giá TĐCN kèm cơ sở dữ liệu.

TS. Trịnh Đức Minh - Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận của Hội đồng

Sau khi Ban Chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao việc thực hiện đề tài trong thời gian ngắn và nguồn kinh phí hạn chế; Hội đồng tổ chức lấy ý kiến góp ý của các thành viên, đồng thời tiến hành bỏ phiếu với kết quả nghiệm thu đề tài.

Theo Sở KH&CN Đắk Lắk


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.