Số lượt truy cập
Thống kê: 111.677
Trong tháng: 4.968
Trong tuần: 1.138
Trong ngày: 1
Online: 104

Sáng 25/01, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018. Hội nghị do đồng chí Đinh Khắc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk chủ trì.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 đã đánh giá kết quả công tác của Đảng ủy Sở KH&CN trong năm 2018. Năm 2018, Đảng ủy Sở KH&CN cùng các Chi bộ trực thuộc đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến và quán triệt đầy đủ những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của Chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình làm việc toàn khóa; Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của Đảng ủy đồng thời chỉ đạo các Chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy khối và Đảng ủy Sở. Duy trì chế độ sinh hoạt Đảng ủy và các Chi bộ có chất lượng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng. Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn đúng tiến độ, có chất lượng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Sở KH&CN cũng đã chỉ rõ và phân tích những hạn chế, khuyết điểm mà Đảng ủy và các Chi bộ cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Khắc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau khi nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, các Đảng viên tham dự Hội nghị đã tham gia đóng góp một số ý kiến góp phần xây dựng công tác Đảng trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN thông qua dự thảo báo cáo

Kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng của Đảng ủy Sở KH&CN năm 2018 là sự đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng ủy và các Chi bộ. Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở KH&CN cũng đã công bố Quyết định Khen thưởng Chi bộ, Đảng viên năm 2018 và tặng Giấy khen cho Chi bộ Phòng Quản lý Khoa học (Chi bộ 2) đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2018 và 08 Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồng chí Đinh Khắc Tuấn tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Với những kết quả đạt được trong năm 2018, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở KH&CN tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được của năm 2018, quyết tâm xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể vững mạnh về mọi mặt trên tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị của cán bộ, đảng viên trên từng vị trí công tác, động viên được sức mạnh tổng hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ ở địa phương./.

Theo Sở KH&CN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.