Số lượt truy cập
Thống kê: 49.105
Trong tháng: 19.918
Trong tuần: 3.571
Trong ngày: 25
Online: 78

“Thực nghiệm sử dụng thức ăn công nghiệp trong mô hình nuôi lươn thương phẩm ở xã Tân An và xã Vĩnh Xương”

1 Tóm tắt nội dung:
Thí nghiệm được bố trí 02 nghiệm thức, 3 lần lặp lại với nghiệm thức 1 sử dụng 100% thức ăn công nghiệp (40%N); nghiệm thức 2 sử dụng 100% thức ăn tươi sống (cá, ốc), mật độ nuôi 40 con/m2, diện tích bể nuôi 16m2. Lươn giống có khối lượng 20g/con. Địa điểm thực hiện tại xã Tân An và Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang. Qua quá trình thử nghiệm đề tài đạt một số kết quả sau: Các yếu tố môi trường (pH, nhiệt độ, NH3) phù hợp cho sinh trưởng và phát triển của lươn nuôi. Sau 7 tháng nuôi, tốc độ tăng trưởng trung bình của lươn cho ăn bằng TACN đạt 262,7 g/con, lươn cho bằng TATS đạt 290,7g/con. Tỷ lệ sống trung bình của lươn nuôi bằng TACN đạt 82%, TATS đạt 87%. Hệ số thức ăn trung bình TACN đạt 1,47 – 1,56; TATS đạt 4,2 – 5. Lợi nhuận đối với mô hình sử dụng TACN dao động từ 4.862.000 đồng – 5.957.000 đồng; TATS dao động từ 3.312.000 đồng – 5.319.000 đồng. Tuy các mô hình nuôi bằng TACN đều có năng suất thấp hơn mô hình nuôi bằng TATS. Nhưng cả 3 mô hình TACN đều có hiệu quả kinh tế cao hơn TATS. Từ cơ sở này, có thể khuyến cáo người nuôi lươn sử dụng hoàn toàn TACN trong mô hình nuôi lươn thương phẩm trong thời gian tới nhằm chủ động được thức ăn trong quá trình nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ mô hình thức ăn tươi sống.
2 Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thị Mỹ Hằng
3 Ngôn ngữ: Tiếng Việt
4 Nơi bảo vệ: Trạm Khuyến nông TX Tân Châu
5 Nguồn cung cấp:
6 Thời gian bắt đầu: 2012
7 Thời gian kết thúc: 2013
8 Kết quả:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Địa phương: An Giang
11 Mã số luận án: