Số lượt truy cập
Thống kê: 213.462
Trong năm: 375.790
Trong tháng: 40.447
Trong tuần: 17.357
Trong ngày: 213
Online: 24

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu đất sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: TS. Trần Xuân Biên
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đắk Lắk; Viện Tài nguyên và Biến đổi khí hậu
6 Từ tháng/năm: 10/2018
7 Đến tháng/năm: 4/2022
8 Sản phẩm KH&CN:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu