Số lượt truy cập
Thống kê: 220.749
Trong năm: 394.982
Trong tháng: 40.996
Trong tuần: 14.504
Trong ngày: 738
Online: 45
 • Ban biên tập:
  Trưởng Ban biên tập: TS. Đinh Khắc Tuấn Giám đốc Sở KH&CN; Phó Trưởng Ban biên tập: Th.s Trần Cát Lâm; Thành viên Ban biên tập: Th.s Lê Thị Ngọc Hương; Thư ký Ban biên tập: CN. Lương Minh Hồng

 • Đơn vị thực hiện:
  Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

 • Đơn vị chủ quản:
  Sở KH&CN Đắk Lắk

 • * Cơ chế chính sách

  1. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk.

  * Khoa học - Công nghệ - Môi trường

  1. Ứng dụng WebGIS xây dựng bản đồ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk.

  2. Kết nối thị trường sản phẩm khoa học và côg nghệ với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: nút thắt và giải pháp.

  3. Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất trồng sắn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

  4. Chính sách miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

  5. Hiện trạng và định hướng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Đắk Lắk.

  6. Dự báo tác động của biến đổi khí hậu tới khô hạn đất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk đến năm 2065 theo kịch bản RCP 4.5.

  7. Phát triển chăn nuôi bền vững cho Tây Nguyên - 10 năm nhìn lại và các vấn đề đặt ra.

  8. Một số hướng dẫn bước đầu về quy trình xây dựng nhà bằng gạch không nung tự khóa làm từ đất đồi.

  9. Xây dựng mô hình trồng hoa cúc sử dụng hệ thống điện chiếu sáng và tưới phun tự động tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

  10. Sử dụng khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh - TMR (Total mixed ration) để nuôi bò thịt giai đoạn sinh trưởng.

  11. Hiệu quả của mô hình quản lý nghề cá tại hồ chứa Ea Sup Hạ, huyện Ea Súp.

  12. Nhận thức của du khách về du lịch có trách nhiệm tại thành phố Buôn Ma Thuột.

  13. Phát triển sinh kế của người Gia Rai ở huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.

 • 2021

Xem trước

Download tài liệu