Số lượt truy cập
Thống kê: 220.703
Trong năm: 394.982
Trong tháng: 40.996
Trong tuần: 14.504
Trong ngày: 677
Online: 41
  • Ban biên tập:
    Trưởng Ban biên tập: TS. Đinh Khắc Tuấn Giám đốc Sở KH&CN; Phó Trưởng Ban biên tập: Th.s Trần Cát Lâm; Thành viên Ban biên tập: Th.s Lê Thị Ngọc Hương; Thư ký Ban biên tập: CN. Lương Minh Hồng

  • Đơn vị thực hiện:
    Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

  • Đơn vị chủ quản:
    Sở KH&CN Đắk Lắk

  • 2021

Xem trước

Download tài liệu