Số lượt truy cập
Thống kê: 220.787
Trong năm: 394.982
Trong tháng: 40.996
Trong tuần: 14.504
Trong ngày: 800
Online: 39
 • Ban biên tập:
  Trưởng Ban biên tập: TS. Đinh Khắc Tuấn Giám đốc Sở KH&CN; Phó Trưởng Ban biên tập: Th.s Trần Cát Lâm; Thành viên Ban biên tập: Th.s Lê Thị Ngọc Hương; Thư ký Ban biên tập: CN. Lương Minh Hồng

 • Đơn vị thực hiện:
  Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

 • Đơn vị chủ quản:
  Sở KH&CN Đắk Lắk

 • * Cơ chế chính sách

  1. Vận dụng công tác lý luận trong hoạt động khoa học và công nghệ.

  * Khoa học - Công nghệ - Môi trường

  1. Một số giải pháp về tiềm lực khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

  2. Thực trạng các loại hình sử dụng đất trồng cà phê tỉnh Đắk Lắk.

 • 2020

Xem trước

Download tài liệu