Số lượt truy cập
Thống kê: 144.735
Trong tháng: 5.118
Trong tuần: 1.185
Trong ngày: 22
Online: 57

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Vân Lam
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 9/2020
7 Đến tháng/năm: 9/2021
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu