Số lượt truy cập
Thống kê: 111.693
Trong tháng: 4.968
Trong tuần: 1.138
Trong ngày: 17
Online: 29

Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng ngắn cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: PGS.TS Hoa Hữu Lân
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Trường Đại học Đông Á
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 9/2019
7 Đến tháng/năm: 3/2021
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu