Số lượt truy cập
Thống kê: 69.555
Trong tháng: 27.267
Trong tuần: 5.906
Trong ngày: 262
Online: 115

Nghiên cứu chế biến thức ăn tinh hỗn hợp dạng viên cho bò nuôi vỗ béo nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi tại tỉnh Đắk Lắk.

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: PGS.TS Văn Tiến Dũng
3 Ngôn ngữ: Tiếng Việt
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Trường Đại học Tây Nguyên
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 08/2016
7 Đến tháng/năm: 11/2018
8 Sản phẩm KH&CN:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu