Số lượt truy cập
Thống kê: 97.952
Trong tháng: 4.505
Trong tuần: 1.321
Trong ngày: 145
Online: 115
 • Ban biên tập:
  Trưởng Ban biên tập: TS. Đinh Khắc Tuấn Giám đốc Sở KH&CN Phó Trưởng Ban biên tập: Th.s Phạm Thanh Liêm Thành viên Ban biên tập Th.s Trần Cát Lâm CN. Lê Thị Ngọc Hương Thư ký Ban biên tập CN. Lương Minh Hồng

 • Đơn vị thực hiện:
  Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

 • Đơn vị chủ quản:
  Sở KH&CN Đắk Lắk

 • * Cơ chế - chính sách:

  1. Thông tư số 04/2018/TT-BKHCN, ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra quốc gia.

  * Khoa học - Công nghệ - Môi trường

  2. Hiện trạng và phương thức quản lý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk

  3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến đậu quả và năng suất bơ

  4. Xây dựng mô hình nuôi lươn đồng (monoptenrus albus) thương phẩm ở quy mô nông hộ tại huyện M'Drắk

  5. ảnh hưởng của tỷ lệ bột cỏ lạc dại (arachis pintoi) trong sử dụng để sản xuất thức ăn viên cho thỏ New Zealand nuôi thương phẩm

  6. Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị sấy trống, sấy cà phê quả tươi quy mô nông hộ

  7. Hoạt động quản lý, giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam

 • 2018

Xem trước

Download tài liệu