Số lượt truy cập
Thống kê: 57.994
Trong tháng: 34.833
Trong tuần: 15.578
Trong ngày: 1.168
Online: 168

Máy sấy nông sản (thóc, ngô, đậu, quả, hạt giống) ST-10.000

1 Tóm tắt nội dung:
Sấy thóc, ngô, đậu, lạc, quả
2 Tác giả: Viện công nghệ sau thu hoạch
3 Ngôn ngữ: Tiếng Việt
4 Nhà xuất bản: Số 4 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: 04-9341246
5 Nơi xuất bản:
6 Năm xuất bản:
7 Số tập; Số trang: 2
8 Tên nước: Việt Nam
9 Mã sách:
10 Từ khóa:

Xem trước

Download tài liệu