Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 10/2020 - Một số kết quả mô hình liên kết sản xuất lúa gạo lứt đen theo hướng hữu cơ vụ hè thu tại thành phố Buôn Ma Thuột