Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 11/2018 - Mô hình trồng thử nghiệm giống lúa đen của đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk