Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 08/2018 - Hiệu quả của mô hình xử lý hoa trái vụ bằng bóng đèn chuyên dùng 20W thay cho bóng đèn sợi đốt trên cây Thăng long tại xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk