Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 05/2018 - Một số kết quả đề tài xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Sachi trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk