Số lượt truy cập
Thống kê: 204.825
Trong tháng: 38.216
Trong tuần: 7.783
Trong ngày: 729
Online: 63
Hội nghị Phổ biến chủ trương, văn bản của Đảng

Hội nghị Phổ biến chủ trương, văn bản của Đảng

23/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; Kế hoạch số 56-KH/ĐUK, ngày 29/4/2022 của Đảng ủy Khối về Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính...

 Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin và thư viện số - Trung tâm thông tin & thống kê KH&CN Đắk Lắk
45 người đã bình chọn