Số lượt truy cập
Thống kê: 220.758
Trong năm: 394.982
Trong tháng: 40.996
Trong tuần: 14.504
Trong ngày: 753
Online: 45
Khóa tập huấn "Nâng cao nhận thức về áp dụng, duy trì, cải tiến và kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan thuộc hệ thống HCNN năm 2022"

Khóa tập huấn "Nâng cao nhận thức về áp dụng, duy trì, cải tiến và kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan thuộc hệ thống HCNN năm 2022"

04/07/2022

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 3862/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 của...

 Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin và thư viện số - Trung tâm thông tin - Ứng dụng KH&CN Đắk Lắk
46 người đã bình chọn