Số lượt truy cập
Thống kê: 164.601
Trong tháng: 23.979
Trong tuần: 4.511
Trong ngày: 496
Online: 47
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với tổ chức, cá nhân, sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với tổ chức, cá nhân, sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

18/08/2021

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành kết luận số 561/KL-SKHCN ngày 22/7/2021 về việc kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với tổ chức, cá nhân, sản xuất, kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ trên địa...

 Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin và thư viện số - Trung tâm thông tin & thống kê KH&CN Đắk Lắk
45 người đã bình chọn