Số lượt truy cập
Thống kê: 144.736
Trong tháng: 5.118
Trong tuần: 1.185
Trong ngày: 23
Online: 59
Hội đồng xét duyệt đề tài cấp CS "Xây dựng mô hình nuôi Trùn quế (Perionyx excavatus) theo hướng thâm canh và ứng dụng CN vi sinh SXTN một số SP từ trùn quế phục vụ trong nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk"

Hội đồng xét duyệt đề tài cấp CS "Xây dựng mô hình nuôi Trùn quế (Perionyx excavatus) theo hướng thâm canh và ứng dụng CN vi sinh SXTN một số SP từ trùn quế phục vụ trong nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk"

20/04/2021

Sáng ngày 15/04, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội đồng xét duyệt đề tài cấp cơ sở “Xây dựng mô hình nuôi Trùn quế (Perionyx excavatus) theo hướng thâm canh và ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm từ trùn quế phục vụ trong nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài...

 Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin và thư viện số - Trung tâm thông tin & thống kê KH&CN Đắk Lắk
44 người đã bình chọn