Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
PageUrl
  
  
  
TieuDe
  
  
  
  
  
622Thư điện tửThu-die-n-tu-.aspx
  
7/2/2017 7:21 AMSystem Account
3
Danh sách tin bài
NoNoNo3
623Sơ đồ websiteSo-do-website.aspx
  
11/14/2017 11:13 PMSystem Account
home/site-map.aspx
4
Liên kết ngoài
NoNoNo4
624Hỏi đápHo-i-da-p.aspx
  
11/14/2017 11:13 PMSystem Account
home/hoi-dap/default.aspx
5
Liên kết ngoài
NoYesNo5No
625Liên hệLien-he.aspx
  
11/14/2017 11:13 PMSystem Account
home/gop-y/default.aspx
6
Liên kết ngoài
YesYesNo6No
627Tổng quanTong-quan.aspx
  
7/2/2017 7:21 AMSystem Account
1
Danh sách tin bài
NoNoYes12No
629Tin tức sự kiệnTin-tuc-su-kien.aspx
  
7/2/2017 7:21 AMSystem Account
3
Danh sách tin bài
YesNoNo20No
631Văn bản chỉ đạo điều hànhVan-ban-dieu-hanh.aspx
  
11/16/2017 12:39 AMSystem Account
Home/van-ban/default-cddh.aspx
15
Liên kết ngoài
NoNoYes37No
632Văn bản pháp quyVB-quy-pham-phap-luat.aspx
  
11/14/2017 11:13 PMSystem Account
Home/van-ban/default.aspx
16
Liên kết ngoài
NoNoYes41No
633Lịch công tácLich-cong-tac.aspx
  
7/2/2017 7:21 AMSystem Account
14
Danh sách tin bài
NoNoNo47
642Cơ cấu hành chínhCo-cau-hanh-chinh.aspx
  
7/2/2017 7:21 AMSystem Account
2
Danh sách tin bài
NoNoYes13No
643Điều kiện tự nhiênDieu-kien-tu-nhien.aspx
  
627Tổng quan11/16/2017 8:41 AMQuản trị xã Krông Jing
1
Trang wiki
Điều kiện tự nhiên
YesNoYes14No
644Cơ cấu kinh tếCo-cau-kinh-te.aspx
  
627Tổng quan7/2/2017 7:21 AMSystem Account
2
Trang wiki
Cơ cấu kinh tế
YesNoYes39No
645Hạ tầng xã hộiHa-tang-xa-hoi.aspx
  
627Tổng quan7/2/2017 7:21 AMSystem Account
3
Trang wiki
Hạ tầng xã hội
YesNoYes40No
655Văn hóa – Giáo dụcVan-hoa--Giao-duc.aspx
  
629Tin tức sự kiện7/2/2017 7:21 AMSystem Account
2
Danh sách tin bài
YesNoNo110No
656An ninh quốc phòngAn-ninh-quoc-phong.aspx
  
629Tin tức sự kiện7/2/2017 7:21 AMSystem Account
3
Danh sách tin bài
YesNoNo24No
662Hội đồng nhân dânqfwujiHoi-dong-nhan-dan.aspx
  
631Văn bản chỉ đạo điều hành11/16/2017 12:39 AMSystem Account
Home/van-ban/cddh-hdnd.aspx
3
Liên kết ngoài
NoNoYes15No
663Ủy ban nhân dântqfd1jUy-ban-nhan-dan.aspx
  
631Văn bản chỉ đạo điều hành11/16/2017 12:39 AMSystem Account
Home/van-ban/cddh-ubnd.aspx
3
Liên kết ngoài
YesNoYes16No
664Văn bản trung ươngTrung-uong.aspx
  
632Văn bản pháp quy7/2/2017 7:21 AMSystem Account
1
Liên kết ngoài
NoNoYes42No
665Văn bản tỉnhDia-phuong.aspx
  
632Văn bản pháp quy7/2/2017 7:21 AMSystem Account
2
Liên kết ngoài
NoNoYes43No
710Văn bản địa phươngCong-nghe-thong-tin.aspx
  
632Văn bản pháp quy11/14/2017 11:13 PMSystem Account
Home/van-ban/default.aspx
3
Liên kết ngoài
YesNoYesNo
711Đảng ủyTinh-Uy.aspx
  
631Văn bản chỉ đạo điều hành11/16/2017 10:12 AMQuản trị xã Krông Jing
Home/van-ban/cddh-tinh-uy.aspx
1
Liên kết ngoài
NoNoYesNo
755Trang chủ739m7bTrang-chu.aspx
  
7/2/2017 7:21 AMSystem Account
/portal
0
Liên kết ngoài
NoNoNoNo
767DownloadDownload.aspx
  
11/14/2017 11:13 PMSystem Account
5
Danh sách tin bài
NoNoNoNo
769Đảng ủy – HĐNDDang-uy--HDND.aspx
  
642Cơ cấu hành chính7/2/2017 7:21 AMSystem Account
1
Trang wiki
Đảng ủy – HĐND
YesNoYesNo
770Ủy ban Nhân dânUy-ban-Nhan-dan.aspx
  
642Cơ cấu hành chính7/2/2017 7:21 AMSystem Account
2
Trang wiki
Ủy ban Nhân dân
YesNoYesNo
771Các phòng ban, bộ phậnCac-phong-ban-bo-phan.aspx
  
642Cơ cấu hành chính7/2/2017 7:21 AMSystem Account
3
Trang wiki
Các phòng ban, bộ phận
YesNoYesNo
773Kinh tế - Xã hộiKinh-te--Xa-hoi.aspx
  
629Tin tức sự kiện7/2/2017 7:21 AMSystem Account
1
Danh sách tin bài
YesNoNoNo
780Thủ tục hành chínhThu-tuc-hanh-chinh.aspx
  
7/2/2017 7:21 AMSystem Account
4
Danh sách kênh con
YesNoNoNo
781Các hội, đoàn thểCac-hoi-doan-the.aspx
  
642Cơ cấu hành chính7/2/2017 7:21 AMSystem Account
4
Trang wiki
Các hội, đoàn thể
YesNoYesNo
782Tiềm năng – Thế mạnhTiem-nang-The-manh.aspx
  
7/2/2017 7:21 AMSystem Account
3
Danh sách tin bài
NoNoNoNo
783Định hướng phát triểnDinh-huong-phat-trien.aspx
  
7/2/2017 7:21 AMSystem Account
4
Danh sách tin bài
NoNoNoNo
784Sản phẩm đặc trưngSan-pham-dac-trung.aspx
  
7/2/2017 7:21 AMSystem Account
5
Danh sách tin bài
NoNoNoNo
791Thông báoThong-bao.aspx
  
11/16/2017 10:53 AMQuản trị xã Krông Jing
5
Danh sách tin bài
YesNoNoNo