Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

http://hanoiviewhotel.com

NoiDung

Cần coi trọng lợi ích người tiêu dùng
Chị Nguyễn Thu Hương, nhà ở khu tập thể Vĩnh Hồ, bộc bạch: “Thực ra, tăng lên 500 đồng/mét khối nước không phải là nhiều, nhưng cần phải làm sao cung cấp đủ nước sinh hoạt. Nếu không, người dân rất thiệt thòi.” Còn anh Nguyễn Đức Thuận, chủ một cơ sở sản xuất bún, bánh phở ở phường Thanh Xuân Nam than vãn: “Chúng tôi đang phải trả giá nước là 3000 đồng/ mét khối đã là cao rồi, vậy mà nay lại còn tăng lên nữa, và rồi, cứ mỗi lần Công ty lại đưa ra những lý do này nọ đã tiếp tục tăng thì e rằng kinh doanh sẽ không có lãi…”
Việc tăng giá nước là điều tất yếu để Nhà nước và nhân dân cùng… gánh. Nhưng nếu Công ty không tìm ra một phương pháp làm mới, liệu sẽ có bao nhiêu lần phải tăng giá nước? Trong tờ trình lên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Công chính là Sở Tài chính Vật giá giải thích về việc điều chỉnh giá nước máy trên địa bàn Hà Nội: “Tiếp tục tăng giá nước hàng năm theo như thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới trong dự án 1A “12 phần trăm – 15 phần trăm trên năm khi xây dựng; 20 phần trăm trên năm khi đưa vào hoạt động. Hơn nữa, theo Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội thì việc điều chỉnh giá nước lần này chỉ đáp ứng được yêu cầu trước mắt mà chưa có khả năng trả lãi vay dài hạn của 3 dự án với số tiền là 29,304 tỷ đồng vào năm 2018. Chưa đủ trả nợ gốc qua trích khấu hao tài sản cố định năm 2018 (thiếu khoảng 9 tỷ).
Theo https://www.hotels-in-vietnam.com

Email

khachsan@vietnam.com

ThuocTin

176

TieuDeTin

Hội Thi “ Hòa giải viên giỏi” xã Hòa Hiệp lần thứ II năm 2018

Active

No

ThoiGian

3/11/2020 4:50 PM

Attachments

Created at 3/11/2020 4:50 PM by System Account
Last modified at 3/11/2020 4:50 PM by System Account