Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

Đặt khách sạn

DiaChi

 

CMT

 

SoDienThoai

3333333

Email

 

NoiDung

Đồng Nai: Ba tháng đầu năm 2019, ước tổng lượt khách đến tham quan du lịch đạt 79 nghìn lượt. Trong đó khách tham quan giải trí là 66 nghìn lượt, giảm 16 phần trăm so với cùng kỳ, khách lưu trú qua https://www.dulichso.com là 11 nghìn lượt, tăng 4,31 phần trăm so với cùng kỳ, khách quốc tế là 1.900 lượt người, tăng 3,14 phần trăm so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước thực hiện 12 tỷ đồng, tăng 3,98 phần trăm so cùng kỳ.
Cần Thơ: 3 tháng đầu năm nay, đã tiếp đón 93 nghìn lượt du khách đến quốc tế, so với cùng kỳ tăng 7 phần trăm. Tổng doanh thu của ngành du lịch đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 14 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Từ ngày 1 tháng 4, Việt Nam hết dịch cúm gia cầm trên phạm vi cả nước. Mọi hoạt động về chăn nuôi, vận chuyển, chế biến, lưu thông, tiêu thụ gia cầm trở lại bình thường. Đây chính là công bố của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn. Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm Lê Huy Ngọ tại cuộc họp báo chiều ngày 30 tháng 3. Công ty Cung ứng và xuất nhập khẩu lao động Hàng không Alsimexco đang áp dụng chính sách giảm giá cho khách đi theo đường hàng không 5 phần trăm cho các hành trình bay quốc tế trên Japan Air. All Nippon Airways, giảm 13 nghìn đồng cho hành trình bay nội địa Hà Nội – Sài Gòn, Hà Nội – Nha Trang, Hải Phòng – Sài Gòn trên Vietnam Airlines, giảm 20 nghìn đồng cho hành trình bay quốc nội qua hãng Pacific Airlines.
Nguồn: https://www.hotels-in-vietnam.com

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Xã hội

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

3/11/2020 5:29 PM

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 3/11/2020 5:29 PM by System Account
Last modified at 3/11/2020 5:29 PM by System Account