Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

http://hanoiviewhotel.com

NoiDung

Hiện nay, ngành du lịch Đắk Lắk tiếp tục thực hiện các dự án du lịch đã đăng ký trong năm 2000; đầu tư nâng cấp khách sạn, nhà hàng và các điểm du lịch để thu hút khách du lịch đến với Đắk Lắk ngày càng đông. Thành lập ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Trên cơ sở hợp nhất ban chỉ đạo của chính phủ về phòng ,chống tệ nạn xã hội, ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy và ủy ban quốc gia phòng chống AIDS, vừa qua thủ tướng chính phủ đã quyết định thành lập ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Ủy ban này là tổ chức liên ngành, giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. Trong ủy ban, các Bộ Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế là cơ quan thường trực về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, AIDS. Chủ tịch ủy ban là một phó thủ tướng, bộ trưởng các Bộ Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế và một đại diện đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam là phó chủ tịch.
Theo https://www.dulichso.com

Email

khachsan@vietnam.com

ThuocTin

98

TieuDeTin

Tổng quan

Active

No

ThoiGian

3/11/2020 5:12 PM

Attachments

Created at 3/11/2020 5:12 PM by System Account
Last modified at 3/11/2020 5:12 PM by System Account