Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

Xin Thị Thực

NoiDung

5 tháng đầu năm 2019, Đắk Lắk đón 38.554 khách du lịch. Năm tháng đầu năm 2019, tỉnh Đắk Lắk thực hiện doanh thu dịch vụ du lịch 16.2 tỷ đồng đạt 47.6 % kế hoạch, trong các doanh nghiệp thuộc ngành thương mại du lịch thực hiện 12,6 tỷ đồng ,đạt 53% kế hoạch, chiếm tỷ trọng 75% so với doanh thu dịch vụ du lịch toàn tỉnh. Cùng thời gian trên tỉnh Đắk Lắk đã đón 38.544 khách du lịch với số ngày khách là 58.410 ngày.
Đạt được kết quả trên là do các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã chú trọng khai thác tốt công tác lữ hành, tăng cường hợp tác với các tỉnh bạn và các hãng lũ hành quốc tế như https://getvietnamvisa.com để đưa đón, giới thiệu khách du lịch đến với Đắk Lắk. Tuy nhiên, hoạt động du lịch ở Đắk Lắk thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: dịch vụ phụ trợ ở một số khách sạn cũng như một số địa điểm du lịch chưa phong phú, đa dạng. Mặt khác do khách lữ hành ngày càng tăng nên một số ngày lưu trú bình quân giảm.
Nguồn: https://www.hotels-in-vietnam.com

Email

thithuc@vietnam.com

ThuocTin

312

TieuDeTin

Đoàn từ thiện TYPHOON MOTOR CLUB và các mạnh thường quân thành phố Hồ chí Minh

Active

No

ThoiGian

3/11/2020 5:12 PM

Attachments

Created at 3/11/2020 5:12 PM by System Account
Last modified at 3/11/2020 5:12 PM by System Account