Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

Thị Thực

CMND

 

Email

thithuc@vietnamvisa.com

DienThoai

 

NoiDung

Từ đảo Đầm Môn, du khách đi thuyền sang bãi biển Xuân Ðừng. Bãi biển đẹp như tranh và thật sạch, có lẽ vì ít có người lui tới. Lạ một điều là có nước ngọt ở sát mực nước mặn, từ biển, bước vào ít bước, đào cát lên (cách ranh nước mặn chừng nửa thước thôi), là đã thấy dòng nước ngọt rồi. Từ bãi Xuân Ðừng, du khách còn được đưa thuyền đi thăm bãi Lách, nơi đây có rất nhiều rạn san hô, gành đá tuyệt đẹp.
Thêm chi tiết với https://getvietnamvisa.com

DiaChi

https://www.hotels-in-vietnam.com/

Attachments

Created at 3/12/2020 11:16 AM by System Account
Last modified at 3/12/2020 11:16 AM by System Account