Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

Xin Thị Thực

DiaChi

CMT

 

SoDienThoai

3344444

Email

 

NoiDung

Ao Bà Ôm
Là một thắng cảnh rất nổi tiếng của Trà Vinh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Xung quanh ao là những gò cát cao rợp bóng cây cổ thụ sao, dầu; cùng rất nhiều cây với phần rễ trồi lên mặt đất tạo thành những hình dạng vô cùng độc đáo và vui mắt. Không khí quanh ao luôn trong lành và mát mẻ. Ðến đây bạn không những được hòa mình vào thiên nhiên mà còn được nghe những truyền thuyết ly kỳ và đầy hấp dẫn về ao Bà Om. Năm 1994, bộ Văn hóa Thông tin đã quyết định công nhận ao Bà Om là một di tích, danh thắng cấp quốc gia.
Nguồn: https://www.hotels-in-vietnam.com

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Xã hội

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

3/11/2020 2:50 PM

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 3/11/2020 2:50 PM by System Account
Last modified at 3/11/2020 2:50 PM by System Account