Liên kết website
THÔN QUỲNH TÂN 2 ĐIỂM SÁNG TRONG PHONG TRÀO LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

THÔN QUỲNH TÂN 2 ĐIỂM SÁNG TRONG PHONG TRÀO LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

Nổi bật trong phong trào làm đường giao thông nông thôn tại thị trấn Buôn Trấp là đơn vị thôn Quỳnh Tân 2

LỄ HỘI HẠ NÊU TRÊN ĐẤT TÂY NGUYÊN

LỄ HỘI HẠ NÊU TRÊN ĐẤT TÂY NGUYÊN

Hàng năm cứ vào ngày mùng 7 tháng giêng tại tổ dân phố 4 thị trấn Buôn Trấp người dân lại tưng bừng trong Lễ hội Hạ nêu của đồng bào Mường.

°
Số lượt truy cập
Thống kê: 15.761
Online: 28